• /

SUSLASER Derini aklamak we ýaş pigmentini aýyrmak

deriniň gatlaklary epidermis gatlagy, dermis gatlagy we tertipli deri dokumasydyr.Derimiziň reňkini döredýän melanositler bazal gatlakda ýerleşýär.Melanositler daşarky faktorlaryň gyjyndyrylmagy netijesinde melanin bölüp çykarýarlar.Gün şöhlesiniň aşa köp bolmagy melanin öndürer.Ora-da deridäki keratinositleriň alyş-çalşy melaniniň metabolizasiýasyny kynlaşdyrýar, bu derini garaňky we hatda tegmilleri döreder.
ND YAG Lazer: Melanin bilen göni göreşmek üçin lazer energiýasyny ulanyp, bejerginiň özenidir.
Q-çalyşýan ND-iň energiýasy: YAG lazeri gök we gara melanin tarapyndan siňdirilip bilner. Melanin limfa ulgamy bilen metabolizlenip ýa-da bedenden çykarylyp bilinjek derejede kiçijik böleklere bölüner.Bejergi, iş wagty we zyýanly täsirleri bolmazdan howpsuz we amatlydyr.