• /

SUSLASER Täze görnüş RET Wtih vakuum

CET näme?
Göwrümli elektrik geçirijisi (CET), RF elektrik toguny herekete getirilýän daşarky amaly elektrod arkaly hassanyň bedenine “kuwwat” (elektrik kondensatorynyň prinsipi) geçirmäge mümkinçilik berýän usuldyr.Bu dielektrik we beden kondensatoryň ikinji plastinkasy hökmünde hereket edýän izolýasiýa filmi bilen örtülendir.
Yza gaýdýan plastinka zynjyry ýapýar.Janly dokumalardan emele gelen garşylykly gurşaw arkaly elektrik aýlanyşygy onuň temperaturasyny ýokarlandyrýar.
RET näme?
1994-nji ýylda girizilen Çydamly elektrik geçirijisi (RET) CET-den tapawutlanýar, sebäbi amaly elektrod izolýasiýa edilmeýär, bu tok az dispersiýaly näsaga gönüden-göni geçirilmegine mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen temperaturanyň has ýokarlanmagyna sebäp bolýar. çuňlugy.