• /

SUSLASER HIFU garrylyga garşy we derini bejermek üçin enjam

Ultrases pyçagy, hünär termini "Intokary intensiwlige gönükdirilen ultrases (HIFU)".Ultrases barlagy HIFU enjamlaryny ulanyp, deriniň dermisine we fasýa gatlagyna (SMAS) gönükdirilendir.Fokusirlenen ultrases barlagyndan emele gelen ýylylyk, kollageniň köpelmegini we üýtgedip gurulmagyny höweslendirýär, berk kontura we tekizleýiş çyzyklarynyň täsirine ýetýär.
HIFU-nyň çuňlugyny şahsyýetiň derisine görä sazlap bolýar, adatça 1,5mm-4,5mm, iň çuňlugy fasiýa gatlagyna baryp biler, bejerginiň täsiri has çuň.