• /

Toparymyz

Toparymyz

Köp ýyllyk önümçilik tejribesiniň üsti bilen, estetiki hünärmenleriň gündelik tejribesine düşünýäris we bu tejribe durmuşa howpsuz, täsirli çözgütler getirmek üçin zerur bolan kliniki we tehniki kararlara itergi berýär.Aýak yzymyz paýlaýyş ulgamy, işewür hyzmatdaşlar we gatnaşýan her ýylky ýarmarka we sergi, şol sanda Italiýadaky “Kosmoprof Bolonna”, ABŞ-da “Kosmoprof Demirgazyk Amerika” we öňüňizdäki gapylar arkaly dünýäniň esasy yklymyna ýetdi.

 

toparymyz

Kliniki bölüm

Hünär okuw topary müşderilerimize ajaýyp hyzmat hödürleýär.Ajaýyp netijäni gazanmak üçin SUSLASER-iň önümçiligini tygşytly görnüşde üpjün etmek üçin ähli güýjümizi we wagtymyzy sarp etdik.

Gözleg we gözleg topary

Gözleg we gözleg merkezimizde 13 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.Gözleg we gözleg topary innowasiýa tehnologiýalaryny yzygiderli gözleýär.

Önümçilik bölümi

Gaty hil gözegçiligi, ätiýaçlyk şaýlaryny barlamak, önümçilik prosesi we taýýar maşyn synagy we ş.m.ibermezden ozal ähli gözellik maşynlarymyzyň gowy synagdan geçirilmegini üpjün edýär.