• 1

Bütin beden agyrysyny aýyrmak CET RET Diathermy Fizioterapiýa Bejeriş Maşyny

Gysga düşündiriş:

1. Bedeniň agyrysyny aýyrmak we derini güýçlendirmek.

2. Ulanyjy üçin amatly dizaýn duýgur ekrany.

3. Bedeniň dürli bölekleri üçin dürli ululykdaky dört zond.

4. Durnukly tolkun, elektrik togy ýok, amatly tejribe.

5. Tutuş dizaýny ulanyjy üçin amatly we işlemek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Aceüz:

Garrylyga garşy

Düwürtik

Gözleriň aşagyndaky sumkalar

Iki eňek we boý

Beden:

Güýçli gollar

Eer haltalary we ýumruklar

Garyn aladasy

Sellýulitiň azalmagy

Fizioterapiýa idegi:

Bilelikdäki agyry

Muskul agyry

Boýnuň agyrmagy

Yzky agyry

Revmatizm

Ipleörelge

CET energiýany myşsalara we beýleki dokumalar suwuklygyna jemleýär.Hereket lokallaşdyrylan ýer ýa-da ýarym çuňlukda bolýar. Dokumalaryň saýlanyp gyzdyrylmagy fibroblastlary höweslendirýär we berk täsir etmek üçin kollagen we elastiniň öndürilmegine kömek edýär, ýylylygy çuň deri aşagyndaky ýag gatlagyna geçirýär, ýumşak massaage etmegiň usuly, soňra bedeniň çuňňur massaagey gan aýlanyşygy işjeňleşdiriň we ýagyň ýok edilmegini çaltlaşdyryň.

Heatylylygyň we ýylylyk hereketiniň täsiri ganyň we limfanyň mikro aýlanyşyny ýokarlandyrýar, toksinleri has çalt ýuwmaga kömek edýär we bedeniň sagdyn bolmagy üçin deriniň aşagynda ýygnanýar.

RET energiýany bogun, tendon we süňk ýaly ähli gaty dokumalara gönükdirýär.Hereket poli-bölejik we çuň. Bu içerki we goşmaça öýjükli ion alyş-çalşyny fiziologiki öýjük elektrik işjeňligini dikeldýär, dokumanyň tebigy abatlaýyş mehanizmlerini ygtybarly we ygtybarly usulda çaltlaşdyrýar, näsag mümkin boldugyça tiz dikelýär. Iki ýiti we dowamly Patologiýa bejerginiň esasy maksady agyry we çişmegi azaltmaga we dokumanyň bejeriş prosesini çaltlaşdyrmaga gönükdirilendir.

Üstünlik

1

1. Ulanyjy üçin amatly dizaýn duýgur ekrany.

60b 6

2. Bedeniň dürli bölekleri üçin dürli ululykdaky synaglar.

3

3. Integrirlenen dizaýn, zeper ýetirmek aňsat däl we energiýa çykarylyşy has birmeňzeş we durnukly.

4

4. Durnukly sinus tolkuny, elektrik togy ýok, amatly tejribe.

5

5. Tutuş dizaýny ulanyjy üçin amatly we işlemek aňsat

Öň we soň

Esasy parametrler

Tehnologiýa

CET & RET

Radio ýygylygy

0,5-1MHz

RF güýji

120-250W

Amal gözegçiligi

8 ”TFT duýgur ekran

Arza beriji QTY

4

Elektrik

110 / 240V, 50 / 60Hz;

Ölçegi

54 * 34 * 48 sm

GW

16kg

Esasy maglumatlar

Model belgisi: S60B

Kepillik: 1 ýyl

Satuwdan soň hyzmat berilýär: Wideo tehniki goldaw we onlaýn goldaw

Aýratynlygy: Derini berkitmek, agyryny aýyrmak, gyrmyzy aýyrmak, derini ýaşartmak we ş.m.

Programma: Söwda maksatly ulanmak üçin

Şahadatnama: EMC, CE, ISO13485

Töleg we eltip bermek

Töleg usuly: TT, Western Union, Alipay, WeChat

Eltip bermek maglumatlary: sargyt tassyklanylandan soň 30-50 günüň içinde

Esasy bäsdeşlik artykmaçlygy

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. “Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz göni Germaniýadan getirilýär.

2. Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde 13 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.

3. Hiliň berk gözegçiligi

4. OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň